Ново PM-Pro - специализирана версия подходяща и за професионални домоуправители, която е интегрирана с ePay/Easypay - ДЕМО
 

За препоръки и въпроси info@domova-kniga.com
 

Домова книга и домоуправител е достъпна от всякъде, онлайн базирана безплатна система(електронен домоуправител), която живее във вашия браузър и не изисква инсталация. Нейната цел е да подпомогне професионалните домоуправители и управители на етажна собственост или частните такива на големи жилищни сгради като им предоставя възможност да изградят електронен вариант на хартиената домова книга, да водят отчет за приходите и разходите, да съхраняват документите на поверените им етажни собствености като това не изисква никакви професионални умения.
 
Програмата ви позволява да следите
• приходите и разходите на поверените ви обекти
• мигновен баланс на касата
• мигновенна справка кой за какво кога и колко пари е внесъл в касата
• мигновенна справка кой за какво за кога и колко пари дължи на касата
• длъжниците от дадена дата до сега
• възможност и други хора да следят книгата без да могат да я променят
• възможност да отразяват провелите се събрания и да съхраняват придружаващите ги документи
• удобен за принтиране списък с въведените апартаменти
 
и всичко това само с няколко клика.
 
Нищо за сваляне или инсталиране
Просто се регистрирайте и започнете да използвате вашата домова книга и домоуправител
 
Вземете вашата книга с вас
Вашата домова книга и домоуправител е достъпна през всеки мобилен телефон
 
 
ДОМОВА КНИГА     ДЕМО
 
 
  Friends   PM-Pro Софтуер за домоуправители
Design and Development Studio
Софтуер за управление на екипи, проекти и задачи
Free web money manager
Web Calendar - free software
Free Web File Manager
Milenska - Design, print, identity, artwork, illustrations
SEO Сайт директория
 

За препоръки и въпроси info@domova-kniga.com